Monitoring odvaděčů kondenzátu

Odvaděče kondenzátu jsou nedílnou součástí parních rozvodů. Ať už se odvaděče nacházejí na potrubních rozvodech, otopech nebo u nejrůznějších typů výměníků, vždy je pro spolehlivou funkci celého systému pára/kondenzát nutná jejich 100% funkčnost.

Výkonný software SAGE je nejpokročilejší nástroj pro inteligentní monitorování, měření a reportování odvaděčů kondenzátu, který je dnes k dispozici.

SAGE® pozvedává správu užitkového systému na úplně novou úroveň tím, že vám umožňuje maximalizovat spolehlivost, efektivitu a bezpečnost zařízení.

Obvykle lze diagnostikovat tyto poruchy odvaděčů:

1) Nefunkční odvaděč plně podchází do kondenzátnícho potrubí

jedná se o ekonomicky nejhorší případ, protože ztrácíte “ostrou” páru, kterou je nutné draze vyrobit. Navíc zvyšujete velmi výrazně teplotu a tím i tlak v kondenzátním potrubí, což se může velmi negativně projevit na jeho správné funkci. Finančně se může jednat až o desítky tisíc Kč za rok na jednom odvaděči!

2) Odvaděč podchází jen částečně

následky jsou stejné jako v prvním případě, jen v menším měřítku

3) Odvaděč je zablokován

zde sice neztrácíte “ostrou” páru, ale naopak hromadíte kondenzát v parním potrubí. Následkem jsou parní rázy, snížení kvality dodávané páry, větší počet poruch těsnění a ucpávek na parním potrubí

4) Rychle cyklující termodynamický odvaděč

nejlevnější, ale zároveň i nejméně spolehlivý, typ odvaděče. Při opotřebení disku propouští “ostrou” páru, což je doprovázeno typickým klepáním.

5) Zaplavení odvaděče

může k němu dojít vlivem zablokování kondenzátního potrubí za odvaděčem nebo neodborným uzavřením výstupního ventilu.

Management parokondenzátních systémů začíná právě zde.

Nefunkční odvaděče Vás stojí peníze a energii (palivo) hned několikrát. Dodávaná pára nemá požadované parametry (objem, teplota, tlak) a kvalitu (vlivem zaplavení parního potrubí kondenzátem se pára sytí). V kondenzátním potrubí je vlivem průniku páry zvýšená teplota a tlak, což může nepříznivě ovlivnit ostatní odvaděče, které pak nejsou schopny se tlakově prosadit.

Monitoring doporučujeme provádět 1x ročně, na kritických provozech i 2x ročně. Vynaložené investice se Vám bohatě vrátí na zvýšené spolehlivosti a úsporách energie a údržby. U standardních provozů typu teplárna apod. lze při prvním monitoringu za den diagnostikovat cca 30-50 odvaděčů (dle jejich umístění a přístupu).

Výstup monitoringu záleží na Vašich požadavcích. Obvykle se jedná o soupis nefunkčních odvaděčů s jejich termosnímky a doporučením jaký typ odvaděče použít. Dále získáte kompletní seznam Vašich odvaděčů včetně jejich označení, umístění atd.

Fotogalerie