Grafitové těsnicí desky KLINGER

Grafitové těsnicí desky se používají všude tam, kde již běžné vláknitopryžové desky nestačí svou max. teplotou, tedy obecně nad 300°C. Maximem je pak 450°C, popř. 550-600°C, když je deska stabilizována inhibitorem oxidace.