Bi-color - přímé

Bi-color stavoznaky se používají výhradně na parních kotlích. Nabízejí lepší čitelnost při sledování hladiny kamerou, než běžné reflexní či transparentní stavoznaky, protože umí rozlišit barevně páru (červená) a kondenzát (zelená).

Monitoring odvaděčů kondenzátu

Odvaděče kondenzátu jsou nedílnou součástí parních rozvodů. Ať už se odvaděče nacházejí na potrubních rozvodech, otopech nebo u nejrůznějších typů výměníků …