Snímací izolace

Snímací izolační obaly výrazně snižují tepelné ztráty sáláním.