Parní otopy CSI

Speciální profily pro parní otopy. Dimenzování, počet, umístění, vše je řešeno projekčním postupem a kontrolou MKP. Ručíme za správnou funkčnost navrženého systému.

Pre-Audit paro-kondenzátních systémů

Jedná se o předběžné posouzení nebo osobní prohlídku vašeho systému nebo zařízení, která nám umožní shromáždit důležité informace o infrastruktuře vašeho paro-kondenzátního systému.