Trubicové - přímé

Trubicové stavoznaky se nejvíce používají sledování hladiny na nádržích, kde je nízká teplota (do 100°C) a tlak (obvykle pouze hydrostatický). typicky například nádrže pro vratný kondenzát.