Stavoznaky

Stavoznaky slouží k měření / indikaci stavu hladiny v nádržích. Základní rozdělení je na přímé (kde skrze reflexní nebo transparentní sklo vidíte hladinu) nebo nepřímé (magnetické, kde hladinu přímo vidět nelze).