Transparetní - přímé

Transparentní stavoznaky lze pro snadnější čitelnost vybavit osvětlením. Použít je lze na běžné kapaliny nebo na páru, od tlaků 32 barg se slídovou ochranou skel.