Reflexní - přímé

Princip reflexního stavoznaku nevyžaduje osvětlení. Lze jej použít na všechny běžné kapaliny, na páru pak do 32 bar.