Centellen HD 3822

Oblasti použití:

CENTELLEN® HD 3822 je speciálně navržen pro aplikace, kde je WS3820 mechanicky přetěžován. Tento těsnicí materiál vynikávysokou odolností v tlaku v kombinaci s vysokou odolností vůči olejům.

Tento materiál je vhodný pro uhlovodíky jako oleje nebo rozpouštědla, alkoholy, glykoly, vodné roztoky a také vodu a páru. Mezi možné aplikace patří také slabé alkálie a organické kyseliny.

Složení:

Aramidové vlákno spojené NBR pryží.

Rozměry standardních desek

Velikost desky: 2000×1500 mm
Dostupné tloušťky desek: 0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm

pT diagram:

pT diagram poskytuje pomoc při výběru vhodného těsnicího materiálu v případě, že známe pracovní teplotu a tlak. Vždy je třeba brát ohled na chemickou odolnost vzhledem k mediu. Údaje o tlaku a teplotě uvádí maximální hodnoty, které by neměly současně a trvale působit na těsnění.

Dostupné certifikáty

Přehled aktuálních certifikátů najdete přímo na webu výrobce KLINGER Centellen.

Základní provozní parametry (detaily viz pT diagram)

Trvalá provozní teplota:
230 °C
Maximální tlak:
60 bar

Typické hodnoty pro tl. 2,0 mm

Stlačitelnost ASTM F 36 J9%
Odpružení ASTM F 36 Jmin55%
Tlaková stálá pevnost DIN 5291350 MPa, 16h/175 °C35MPa
50 MPa, 16h/300 °C25MPa
Tlaková stálá pevnost Klingera při 50změnšení tl. při 23 °C12%
změnšení tl. při 300 °C20%
TěsnostDIN 28090-20,04mg/(s x m)
Hustota1,75g/cm3
Bobtnání dle ASTM F 146Olej IRM 903, 5 hod / 150 °C5%
Palivo B; 5 hod / 23 °C8%
Studené stlačeníDIN 28090-25%
Studené odpruženíDIN 28090-22%
Stlačení za teplaDIN 28090-217%
Odpružení za teplaDIN 28090-23%
Max. tlak dle EN 13 55523 °C> 200MPa
200 °C> 200MPa
250 °C> 200MPa

Dokumenty ke stažení

Podobné produkty

Kontaktní formulář

Napřímo přes našeho specialistu a nebo využijte kontaktní formulář