Vlnovcové kompenzátory

Slouží pro kompenzaci teplotní dilatace, vibrací a různých pohybů potrubí nebo technologických zařízení.