Kovové kompenzátory

Kompenzátory slouží ke kompenzaci teplotních dilatací potrubí či aparátů, odstínění přenosu vibrací nebo nesouososti či napojení potrubí.