Výběr těsnění KLINGER dle provozní látky a parametrů

Bezpečný a spolehlivý výběr těsnicího materiálu KLINGER dle pracovní látky popř. její koncentrace, provozní teploty, tlaku nebo požadovaného certifikátu.

Výsledek výběru těsnicího materiálu, který bude zobrazen, zohledňuje chemickou odolnost k zadané pracovní látce a vhodnost na uvedené parametry tlak/teplota. Záruku na správnou funkci těsnění pouze dle tohoto výběru nelze poskytnout, protože jeho správná funkce záleží na mnoha dalších faktorech, na které jako výrobce nemáme vliv.

Především je nutné dodržet správný postup montáže těsnění, který v sobě obsahuje mnoho dílčích kroků.

On-line výběr spustíte přímo na webu výrobce zde.