Konzultace při výběru těsnění, výpočet utahovacích momentů v KLINGER Expert

Program Klinger® Expert pomáhá uživatelům při výběru vhodného nekovového těsnicího materiálu z produkce firmy Klinger. Program pracuje na základě Evropských průmyslových standardů a norem.

Program Klinger® Expert pomáhá uživatelům při výběru vhodného nekovového těsnicího materiálu z produkce firmy Klinger. Program pracuje na základě Evropských průmyslových standardů a norem.

Výsledkem výpočtu jsou mimo jiné:

  • výběr nejvhodnějšího těsnicího materiálu pro danou aplikaci
  • kontrola chemické a teplotní odolnosti
  • vypočet potřebného utahovacího momentu pro jeden šroub

Aktuální soubor programu je ke stažení na tomto odkazu http://ked.klinger.co.at/kd/index_en.xhtml. Soubor se po stažení neinstaluje (!), pouze spouští, což zjednodušuje jeho použití. Program vede uživatele postupně všemi nutnými kroky k zadání všech potřebných údajů pro výpočet těsnění. Ve zkratce si nyní tento postup ukážeme.

Po spuštění programu jako první zvolíte parametry těsnění. Máte možnost volit z normy nebo obecný tvar dle svého zadání.

V dalším kroku jste vyzváni k zadání provozních parametrů (teplota, tlak) a typu media. Dále máte možnost upravit počet šroubů, jejich jakost či další parametry ovlivňující těsnost spoje.

 V záložce Vlastní komentář máte možnost vložit svůj popis či poznámky k danému výpočtu. Při uložení pdf souboru pak bude tato poznámka uvedena na konci pod výpočtem.