Těsnicí desky Klingerit (info)

Azbestové těsnicí desky KLINGERIT stály u zrodu vláknitopryžových těsnicích desek tak, jak je dnes známe. Vynalezl je Richard Klinger (rodák z Českého Dubu u Liberce). Informace o nich zde přinášíme pouze pro srovnání s dnešní produkcí. Dovoz do EU je zakázán od roku 2005.