KLINGER PDM

Oblasť použitia:

Tento materiál má o 30% vyšší hustotu grafitu, z čehož vyplývají tři výhody:

  • Vysoká pevnost díky dvěma plechovým vložkám – díky výrazně lepšímu spojení grafitu s oběma plechy má KLINGER grafit laminát PDM vyšší pevnost a trvanlivost tvaru.
  • Optimální manipulece – díky zvýšení hustoty není nutná impregnace. Grafit má čistotu vyšší než 98% a neobsahuje živice, impregnace ani jiné organické látky. Neobsahuje tedy žádná toxická rizika
  • Výrazně vyšší bezpečnost – díky vyšší hustotě se u KLINGER grafit PDM může použít tloušťka 1,5 mm i tam, kde se dodnes používalo těsnění s tloušťkou 2,0 mm. Ve stlačeném stavu vychází koncové tloušťky stejné, ale přitom PDM nabízí mnohem vyšší bezpečnost montáže i provozu.

Složení:

Klinger grafit laminát PDM sestává z vrstev expandovaného grafitu, který je naválcován na 2 vložky nerezového hrotkového plechu.

Rozměr desek:

Formát desek: 1000×1000 mm
Dodávané tloušťky desek: 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 6,0 mm

Dostupné kvality grafitu: B

Certifikáty:
DIN-DVGW

Základní provozní parametry (detaily viz pT diagram)

Trvalá provozní teplota:
450 °C
Maximální tlak:
80 bar

Typické hodnoty pro tl. 2,0 mm

Hustota grafituDIN 28090-21,3g/cm3
Čistota grafitu *DIN 52903≥ 99.0%
Kovová vložkaHrotkový plechAISI 316L
Tloušťka0,10mm
Počet2
StlačitelnostASTM F36 A15-25%
OdpruženíASTM F36 A35-45%
Stála tlaková pevnosť DIN 5291316 h / 50 MPa / 300 °C≥ 48MPa
Tlaková stálá pevnost Klingera při 50 MPaúbytek tloušťky při 23 °C 35-45%
úbytek tloušťky při 300 °C1-3%
Netesnost λDIN 28090-2‹ 0.10mg/s x m
Obsah chloridůDIN 28090-2≤ 40ppm
* Jaderná kvalita grafitu s čistotou ≥99,8 na vyžádání

Dokumenty ke stažení

Kontaktní formulář

Napřímo přes našeho specialistu a nebo využijte kontaktní formulář