Centellen WS 3820

Oblasti použití:

CENTELLEN® WS 3820 je materiál, který splňuje požadavky na těsnění plynárenském průmyslu. Těsnicí desky mají tenkou vrstvu antiadhézního povlaku. Univerzální chemické vlastnosti tím nejsou ovlivněny.

Materiál je vhodný pro uhlovodíky jako oleje nebo rozpouštědla, alkoholy, glykoly, vodné roztoky, vodu a páru do 200°C. Mezi možné aplikace patří také slabé alkálie a organické kyseliny.
Tento materiál je omezeně vhodný pro ketony a estery, chlorovaná rozpouštědla, stejně jako silné alkálie a anorganické kyseliny.

Složení:

Aramidové vlákno spojené NBR pryží.

Rozměry standardních desek

Velikost desky: 2000×1500 mm
Dostupné tloušťky desek: 0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm

pT diagram:

pT diagram poskytuje pomoc při výběru vhodného těsnicího materiálu v případě, že známe pracovní teplotu a tlak. Vždy je třeba brát ohled na chemickou odolnost vzhledem k mediu. Údaje o tlaku a teplotě uvádí maximální hodnoty, které by neměly současně a trvale působit na těsnění.

Dostupné certifikáty

Přehled aktuálních certifikátů najdete přímo na webu výrobce KLINGER Centellen.

Základní provozní parametry (detaily viz pT diagram)

Trvalá provozní teplota:
180 °C
Maximální tlak:
40 bar

Typické hodnoty pro tl. 2,0 mm

Stlačitelnost ASTM F 36 J10%
Odpružení ASTM F 36 Jmin60%
Tlaková stálá pevnost DIN 5291350 MPa, 16h/175 °C33MPa
50 MPa, 16h/300 °C25MPa
Tlaková stálá pevnost Klingera při 50změnšení tl. při 23 °C10%
změnšení tl. při 300 °C25%
TěsnostDIN 28090-20,02mg/(s x m)
Hustota1,85g/cm3
Bobtnání dle ASTM F 146Olej IRM 903, 5 hod / 150 °C5%
Palivo B; 5 hod / 23 °C8%
Studené stlačeníDIN 28090-28%
Studené odpruženíDIN 28090-24%
Stlačení za teplaDIN 28090-225%
Odpružení za teplaDIN 28090-23%
Max. tlak dle EN 13 55523 °C> 200MPa
200 °C> 200MPa
250 °C140MPa

Dokumenty ke stažení

Podobné produkty

Kontaktní formulář

Napřímo přes našeho specialistu a nebo využijte kontaktní formulář