Paro-kondenzátní systém

Provozování paro-kondenzátních systémů (PKS) je komplexní a náročný úkol. Jsme připraveni se s vámi podělit o know-how firem Armstrong i KLINGER tak, abychom vám provozování PKS maximálně zjednodušili a zefektivnili.

Pre-Audit paro-kondenzátních systémů

Jedná se o předběžné posouzení nebo osobní prohlídku vašeho systému nebo zařízení, která nám umožní shromáždit důležité informace o infrastruktuře vašeho paro-kondenzátního systému.