Klapky Posi-flate

Ojedinělá konstrukce klapky Posi-flate používá tlak vzduchu pro přítlak sedla proti talíři, takže neustále existuje rovnoměrné rozdělení těsnicího tlaku v nadouvacím sedle.