Klingersil C4409

klingersil-c4409-small
c4409c4409-pt-diagram


Použití materiálu:
Speciální vysokotlaké těsnění pro vysoké namáhání použitelné pro vodu, páru, tekuté i plynné chemikálie a uhlovodíky. Snáší vysoké zatížení díky  vložce z tahokovu.

Složení:
Aramidová vlákna spojená NBR. Vložka z tahokovu.

pT diagram:
Klingerův pT diagram poskytuje pomoc při výběru vhodného těsnicího materiálu v případě, že známe pracovní teplotu a tlak. Vždy je třeba brát ohled na chemickou odolnost vzhledem k mediu.

Rozměry standardních desek:

Velikosti: 2000x1500 mm, 1000x1500 mm
Tloušťky: 0,8 / 1,0 / 1,5 mm
Tolerance: tloušťka ± 10%, délka ± 50 mm, šířka ± 50 mm

Typické hodnoty pro tloušťku těsnění 2mm
Stlačitelnost ASTM F 36 J   % 7
Odpružení ASTM F 36 J min % 50
Tlaková stálá pevnost DIN 52913

50 MPa, 16h/300°C

MPa

35

Tlaková stálá pevnost Klingera při 50 MPa

změnšení tl. při 23°C

změnšení tl. při 300°C

%

%

10

10

Těsnost podle DIN 3535/6   mg/s x m 0,2

Bobtnání ASTM F 146

 

olej IRM 903: 5h/150°C

pohonná hmota B: 5h/23°C

%

%

3

5

Hustota   g/cm3 2,0
Součinitelé těsnění dle ASME-Code

pro tloušťku těsnění 1,5 mm
a třídu těsnosti dle DIN 28090

 

třída těsnosti
0,1 mg/s x m

 

MPa

 

y 30

m3,5