Klinger top-silML1

klingersil-top-silml1-small
klinger-top-sil-ml1pt-diagram-klinger-top-silml1


Použití materiálu:
Speciální vícevrstvý materiál s vyšší pružností a delší životností při vyšších teplotách. Vhodný pro užití pro oleje, vodu, páru, plyny, solné roztoky, pohonné hmoty, alkoholy, slabé organické a anorganické kyseliny, uhlovodíky, maziva a chladiva. Vysoký výkonový standard.

Složení:
Vícevrstvý materiál. Vnější vrstvy jsou tvořeny HNBR pryží, která má vysokou teplotní odolnost a zůstává dlouhodobě pružná. Vnitřní vrstva je z NBR pryže, která díky své vyšší hustotě dobře odolává velkému zatížení.

pT diagram:
Klingerův pT diagram poskytuje pomoc při výběru vhodného těsnicího materiálu v případě, že známe pracovní teplotu a tlak. Vždy je třeba brát ohled na chemickou odolnost vzhledem k mediu.

Utahovací tlaky dle DIN 28090:
Znalost a dosažení správných hodnot utahovacích tlaků při montáži je nezbytné pro správnou funkci těsnění v přírubovém spoji. Proto Vám nabízíme přehledné grafy, ze kterých si snadno stanovíte utahovací tlak pro konkrétní tlouštku a pracovní tlak.

Těsnost při vysokých teplotách:
Pro konkrétní utahovací tlaky můžete odečíst hodnotu netěsnosti za provozu, tzn. za provozní teploty a tlaku.

Rozměry standardních desek:
Velikosti: 2000x1500 mm, 1000x1500 mm
Tloušťky: 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm
Tolerance: tloušťka ± 10%, délka ± 50 mm, šířka ± 50 mm

Typické hodnoty pro tloušťku těsnění 2mm
Stlačitelnost ASTM F 36 J   % 9
Odpružení ASTM F 36 J min % >50
Tlaková stálá pevnost DIN 52913

50 MPa, 16h/175°C

50 MPa, 16h/300°C

MPa

MPa

34

28

Tlaková stálá pevnost Klingera při 50 MPa

změnšení tl. při 23°C

změnšení tl. při 300°C

%

%

8

15

Těsnost podle DIN 3535/6   mg/s x m <0,1
Třída těsnosti L DIN 28090-1   0,1
Tlaková deformace za studena DIN 28091-2 % 6-9
Pružná deformace za studena DIN 28091-2 % 3-5
Tlaková deformace za tepla DIN 28091-2 % <15
Pružná deformace za tepla DIN 28091-2 % 1,3
Hodnota pružné deformace R DIN 28091-2 mm 0,026

Bobtnání ASTM F 146

 

olej IRM 903: 5h/150°C

pohonná hmota B: 5h/23°C

%

%

4

8

Hustota   g/cm3 1,7
Součinitelé těsnění dle ASME-Code

pro tloušťku těsnění 2,0 mm

 

základní netěsnost 0,1 mg/s x m

 

MPa

 

y 15

m 3,5