Klinger Quantum

quantum-thumb
klinger-quantum-tesneni-01pt-diagram-klinger-quantum


Použití materiálu:
Unikátní těsnicí materiál s nejvyšší pružností za vysokých teplot, vyrobený z vysoce kvalitních vláken a pojiv. Jako pojivo je použita teplotně odolná HNBR pryž. Vhodné pro použití na oleje, vodu, páru, plyny, solné roztoky, paliva, alkoholy, slabé roztoky organických a anorganických kyselin, uhlovodíky, maziva a chladiva.

Deska Quantum FDA je ve shodě s předpisem FDA (21 CFR § 177.2600 a 22 CFR § 180.22). Lze jej tedy použít jako těsnění v přímém styku s potravinami.

Složení:
Optimální kombinace syntetických vláken v pojivu z vysokoteplotně odolné pryže HNBR.

pT diagram:
Klingerův pT diagram poskytuje pomoc při výběru vhodného těsnicího materiálu v případě, že známe pracovní teplotu a tlak. Vždy je třeba brát ohled na chemickou odolnost vzhledem k mediu.

Utahovací tlaky dle DIN 28090:
Znalost a dosažení správných hodnot utahovacích tlaků při montáži je nezbytné pro správnou funkci těsnění v přírubovém spoji. Proto Vám nabízíme přehledné grafy, ze kterých si snadno stanovíte utahovací tlak pro konkrétní tlouštku a pracovní tlak.

Těsnost při vysokých teplotách:
Pro konkrétní utahovací tlaky můžete odečíst hodnotu netěsnosti za provozu, tzn. za provozní teploty a tlaku.

Rozměry standardních desek:
Velikosti: 2000x1500 mm, 1000x1500 mm
Tloušťky: 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm
Tolerance: tloušťka ± 10%, délka ± 50 mm, šířka ± 50 mm

Typické hodnoty pro tloušťku těsnění 2mm
Stlačitelnost ASTM F 36 J   % 10
Odpružení ASTM F 36 J min % 60
Tlaková stálá pevnost DIN 52913

50 MPa, 16h/175°C

50 MPa, 16h/300°C

MPa

MPa

32

28

Tlaková stálá pevnost BS 7531 40 MPa, 16h/300°C MPa 27
Tlaková stálá pevnost Klingera při 50 MPa

změnšení tl. při 23°C

změnšení tl. při 300°C

změnšení tl. při 400°C

%

%

%

10

14

20

Těsnost podle DIN 3535/6   mg/s x m <0,02
Specifická netěsnost λ 300°C/30 MPa, VDI 2440 mbar x l/s x m 4,4 10E-8
Tlaková deformace za studena DIN 28091-2 % 6-9
Pružná deformace za studena DIN 28091-2 % 3-5
Tlaková deformace za tepla DIN 28091-2 % <18
Pružná deformace za tepla DIN 28091-2 % 2

Bobtnání ASTM F 146

 

olej IRM 903: 5h/150°C

pohonná hmota B: 5h/23°C

%

%

3

5

Hustota   g/cm3 1,7