Klingersil C8200

klingersil-c8200-small
c8200pt-c8200


Použití materiálu:
Speciální vysokotlaké těsnění obzvláště vhodné pro kyseliny. Odolné širokému spektru dalších medií.

Složení:
Aramidová a skelná vlákna spojená NBR.

pT diagram:
Klingerův pT diagram poskytuje pomoc při výběru vhodného těsnicího materiálu v případě, že známe pracovní teplotu a tlak. Vždy je třeba brát ohled na chemickou odolnost vzhledem k mediu.

Rozměry standardních desek:

Velikosti: 2000x1500 mm, 1000x1500 mm
Tloušťky: 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm
Tolerance: tloušťka ± 10%, délka ± 50 mm, šířka ± 50 mm

Typické hodnoty pro tloušťku těsnění 2mm
Stlačitelnost ASTM F 36 J   % 9
Odpružení ASTM F 36 J min % 55
Tlaková stálá pevnost Klingera při 25 MPa

změnšení tl. při 23°C

změnšení tl. při 300°C

%

%

7

17

Hustota   g/cm3 1,7
Zkoušky kyselin
Přírůstek tloušťky H2SO4, 96%, 18h/23°C % 10
  H2SO4, 65%, 48h/23°C % 8
Součinitelé těsnění dle ASME-Code
pro tloušťku těsnění 2,0 mm a třídu těsnosti dle DIN 28090 tř. těsnosti 0,1 mg/s x m MPa y 22,5
      m 4