Klingersil C4500

klingersil-c4500-small
c4500-1


Použití materiálu:
Speciální vysokotlaké těsnění pro zásaditá média pro velmi vysoké teploty a pro přehřátou páru.

Složení:
Uhlíkové vlákno a speciální přísady proti vysokým teplotám spojené NBR High Tech. Materiál, obzvláště pro chemický průmysl na silně zásaditá media a pro použití na páru.

pT diagram:
Klingerův pT diagram poskytuje pomoc při výběru vhodného těsnicího materiálu v případě, že známe pracovní teplotu a tlak. Vždy je třeba brát ohled na chemickou odolnost vzhledem k mediu.

Utahovací tlaky dle DIN 28090:
Znalost a dosažení správných hodnot utahovacích tlaků při montáži je nezbytné pro správnou funkci těsnění v přírubovém spoji. Proto Vám nabízíme přehledné grafy, ze kterých si snadno stanovíte utahovací tlak pro konkrétní tlouštku a pracovní tlak.

Těsnost při vysokých teplotách:
Pro konkrétní utahovací tlaky můžete odečíst hodnotu netěsnosti za provozu, tzn. za provozní teploty a tlaku.

Rozměry standardních desek:
Velikosti: 2000x1500 mm, 1000x1500 mm
Tloušťky: 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm
Tolerance: tloušťka ± 10%, délka ± 50 mm, šířka ± 50 mm

 

Typické hodnoty pro tloušťku těsnění 2mm
Stlačitelnost ASTM F 36 J   % 11
Odpružení ASTM F 36 J min % 60
Tlaková stálá pevnost DIN 52913

50 MPa, 16h/175°C

50 MPa, 16h/300°C

MPa

MPa

35

32

Tlaková stálá pevnost BS 7531 40 MPa, 16h/300°C MPa 30
Tlaková stálá pevnost Klingera při 50 MPa

změnšení tl. při 23°C

změnšení tl. při 300°C

%

%

10

15

Těsnost podle DIN 3535/6   mg/s x m <0,01
Třída těsnosti L DIN 28090-1   0,1
Specifická netěsnost λ VDI 2440 mbar x l/s x m 4,94E-06
Tlaková deformace za studena DIN 28091-2 % 7-11
Pružná deformace za studena DIN 28091-2 % 3-5
Tlaková deformace za tepla DIN 28091-2 % 9
Pružná deformace za tepla DIN 28091-2 % 1
Hodnota pružné deformace R DIN 28091-2 mm 0,019

Bobtnání ASTM F 146

 

olej IRM 903: 5h/150°C

pohonná hmota B: 5h/23°C

%

%

3

5

Hustota   g/cm3 1,6
Střední povrchový odpor ROA Ω 5,7x10E10
Střední spec. průchodový odpor ρD Ω cm 7,5x10E10
Střední průrazná pevnost   kV/mm <0,1
Střední dielektrický ztrátový souč. 1 kHz, cca 3 mm tl. tan δ 0,147
Střední dielektrický součinitel 1 kHz, cca 3 mm tl. εr 9,7
Tepelná vodivost   W/mK 0,2
Součinitelé těsnění dle ASME-Code

pro tloušťku těsnění 2,0 mm

 

základní netěsnost 0,1 mg/s x m

 

MPa

 

y 25

m 4