Klingersil C4430

klingersil-c4430-small
c4430c4430-1


Použití materiálu:
Speciální vysokotlaké těsnění s nejvyšší tlakovou odolností při použití na horkou vodu a páru.

Složení:
Optimální kombinace syntetických a skelných vláken spojených NBR. Vhodné pro páru a vodu o vysoké teplotě, rovněž výtečně odolné olejům a uhlovodíkům.

pT diagram:
Klingerův pT diagram poskytuje pomoc při výběru vhodného těsnicího materiálu v případě, že známe pracovní teplotu a tlak. Vždy je třeba brát ohled na chemickou odolnost vzhledem k mediu.

Utahovací tlaky dle DIN 28090:
Znalost a dosažení správných hodnot utahovacích tlaků při montáži je nezbytné pro správnou funkci těsnění v přírubovém spoji. Proto Vám nabízíme přehledné grafy, ze kterých si snadno stanovíte utahovací tlak pro konkrétní tlouštku a pracovní tlak.

Těsnost při vysokých teplotách:
Pro konkrétní utahovací tlaky můžete odečíst hodnotu netěsnosti za provozu, tzn. za provozní teploty a tlaku.

Rozměry standardních desek:
Velikosti: 2000x1500 mm, 1000x1500 mm
Tloušťky: 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 mm
Tolerance: tloušťka ± 10%, délka ± 50 mm, šířka ± 50 mm

Typické hodnoty pro tloušťku těsnění 2mm
Stlačitelnost ASTM F 36 J   % 9
Odpružení ASTM F 36 J min % 50
Tlaková stálá pevnost DIN 52913

50 MPa, 16h/175°C

50 MPa, 16h/300°C

MPa

MPa

39

35

Tlaková stálá pevnost BS 7531 40 MPa, 16h/300°C MPa 31
Tlaková stálá pevnost Klingera při 50 MPa

změnšení tl. při 23°C

změnšení tl. při 300°C

%

%

8

11

Těsnost podle DIN 3535/6   mg/s x m <0,1
Třída těsnosti L DIN 28090-1   0,1
Specifická netěsnost λ VDI 2440 mbar x l/s x m 2,13E-05
Tlaková deformace za studena DIN 28091-2 % 6-10
Pružná deformace za studena DIN 28091-2 % 2-4
Tlaková deformace za tepla DIN 28091-2 % 7
Pružná deformace za tepla DIN 28091-2 % 1
Hodnota pružné deformace R DIN 28091-2 mm 0,019

Bobtnání ASTM F 146

 

olej IRM 903: 5h/150°C

pohonná hmota B: 5h/23°C

%

%

3

5

Hustota   g/cm3 1,75
Střední povrchový odpor ROA Ω 4,1x10E13
Střední spec. průchodový odpor ρD Ω cm 4,5x10E12
Střední průrazná pevnost   kV/mm 21,3
Střední dielektrický ztrátový souč. 1 kHz, cca 3 mm tl. tan δ 0,02
Střední dielektrický součinitel 1 kHz, cca 3 mm tl. εr 6,4
Tepelná vodivost   W/mK 0,42
Součinitelé těsnění dle ASME-Code

pro tloušťku těsnění 2,0 mm

 

základní netěsnost 0,1 mg/s x m

 

MPa

 

y 25

m 5