Posiflate klapka s nadouvacím sedlem

posiflate-klapky-small
klapka-posiflate


Ojedinělá konstrukce klapky Posi-flate používá tlak vzduchu pro přítlak sedla proti talíři, takže neustále existuje rovnoměrné rozdělení těsnicího tlaku v nadouvacím sedle. Protože během zavírání a otevírání je kontakt mezi sedlem a talířem téměř bez tření, dochází k velmi malému opotřebení talíře. Naproti tomu u klasických klapek způsobuje toto tření opotřebení talíře a následně i sedla, čímž klesá celkový výkon a životnost klasické klapky.

 

Jaké jsou konstrukční výhody?

 • nadouvací sedlo vyrovnává opotřebení talíře a sedla
 • delší životnost klapky
 • minimální opotřebení sedla
 • bez opotřebení talíře
 • velmi nízké ovládací momenty
 • nízké náklady na ovládací pohony
 • větší těsnicí plocha v sedle
 • vhodná pro abrazivní látky a pneu dopravu
 • talíř klapky je konstruován proti vytváření nánosů
 • dvojitá ucpávka hřídele
 • vícenásobné ložisko hřídele

 

Jak klapka Posi-flate funguje?

1. uzavřená, neutěsněná 2. uzavřená, utěsněná 3. otevřená, neutěsněná
Při přestavení talíře do polohy „uzavřeno“ v neutěsněném stavu dochází pouze k minimálnímu kontaktu talíře se sedlem. Tím je sníženo tření, opotřebení a požadavek na ovládací moment. Po uzavření klapky se sedlo nafouknutím dotlačí proti talíři, takže vznikne větší těsnicí plocha a rozložení tlaku mezi talířem a sedlem je rovnoměrnější. Před otevřením klapky se tlak v sedle vypustí. Talíř se pak může opět volně přestavit do polohy "otevřeno".

klapka Posiflate

klapka Posiflate

klapka Posiflate

 

Jaká je životnost těchto klapek?

K otevírání a zavírání Posi-flate klapky je zapotřebí podstatně menší ovládací moment, a proto lze použít slabší pohon, což vede k nižším celkovým nákladům.

V praktických srovnávacích zkouškách a ve sledovaných provozních podmínkách překonala Posi-flate klapka všechny ostatní klapky. Ve skutečnosti je životnost Posi-flate klapek od jednoho do tří milionů cyklů a to i u mimořádně náročných aplikací při dopravě abrazivních látek. Pro suché látky, plyny a kaly je Posi-flate klapka nepřekonatelná.

Obvyklé velikosti klapek jsou od 2“ (DN 50) do 30“ (DN 750) a vyhovují jak ANSI, tak i metrickým přírubám. Široký sortiment pohonů, koncových a řídících spínačů je k dispozici dle individuálních potřeb.

klapka Posiflate klapka Posiflate klapka Posiflate